Szkolenia na wózki widłowe i koparko-ładowarki 

 

 

 


Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy P.P.U.S. "POLKAR" Sp. z o.o.  prowadzi szkolenia na operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie klasy III, II, I w specjalnościach:

  • koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki, walce drogowe, zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, pompy do mieszanki betonowej, rozściełacze masy bitumicznej, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, frezarki do nawierzchni dróg, przecinarki do nawierzchni dróg, równiarki , remontery nawierzchni, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, wielozadaniowe nośniki osprzętów, skrapiarki do nawierzchni bitumicznej, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, narzędzia udarowe ręczne, betoniarki, rusztowania budowlano - montażowe metalowe, sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, rozszerzenie uprawnień o dany typ maszyny i wiele innych.
  • Szkolenia elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru, urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń zużywających ciepło oraz urządzeń i instalacji gazowych.
  • Szkolenia w zakresie urządzeń dozorowych przygotowujące do obsługi: żurawie (wszystkie typy), suwnice, podesty ruchome, wciągarki i wciągniki, wózki jezdniowe, dźwigi (windy towarowe i towarowo-osobowe), ciągniki, dźwigniki samochodowe, dźwigniki samochodowe montowane na pojazdach, burty załadowcze samochodowe, kurs hakowych.
  • Szkolenia operatorów wózków widłowych z napędem silnikowym wszystkich typów, bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.
  • Szkolenia w zakresie BHP: pracodawców, pracowników na stanowiskach kierowniczych, inżyniersko- technicznych, administracyjno -biurowych, robotniczych, nauczycieli, służb BHP.
  • Szkolenia z zakresu spawania elektrycznego i gazowego.

 

PLANOWANE SZKOLENIA:


 

TEMAT SZKOLENIA TERMIN ZAPISÓW
Sprzęt ciężki

zapisy w trybie ciągłym

do 04.07.2022 do godz. 16:00

Wózki widłowe

zapisy w trybie ciągłym

do 2022.07.30 - godz. 9.00
Szkolenia UDT

zapisy w trybie ciągłym

do 2022.07.30 - godz. 9.00
TEMAT SZKOLENIA TERMIN ZAPISÓW
Elektroenergetyczne

05.07. 2022 godz. 15:00

Rusztowania do uzgodnienia

 

 

Spawanie do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS (tylko firmy)

 

Więcej informacji pod nr tel. 58 685-81-87 lub 607-828-700.

 

 

 


Bezpłatne szkolenia na operatora dla osób bezrobotnych

Bezpłatne szkolenia na operatora maszyn budowlanych w ramach projektów unijnych dla osób bezrobotnych

 

więcej informacji można uzyskać mailowo: biuro@polkar-szkolenia.pl

 

 

Więcej infromacji można uzyskać również na stronie projekty unijne.